Institutional Members

உத்தமத்துடன் உடன்படிக்கை மூலமாக நிறுவன உறுப்புரிமை பெற்ற உயர் கல்வி நிறுவனங்கள்

1.அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (Anna University.)

2.அண்ணாமலைப்பல்கலைக்கழகம் (Annamalai University )

3.குமரகுரு தொழில்நுட்பக்கல்லுாரி – Kumaraguru College of Technology (KCT)