உத்தமம் இணையத்தமிழ் பயிலரங்கு – யாழ்ப்பாண உயர்தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில்

October 3, 2016 newseditor 0

உலகத் தமிழ்த் தகவல் தொழில் நுட்ப மன்றம் – யாழ்ப்பாண உயர்தொழில்நுட்ப நிறுவனம் (இலங்கை) BCAS பல்கலைக்கழக யாழ்ப்பாணக் கிளை(இலங்கை) அனுசரனையுடன் இணைந்து நடத்திய இணையத்தில் தமிழ் பயன்பாடுகள் பயிலரங்கம் -மு.ப. 9.00 – […]