மாதிரி ஆய்வுக்கட்டுரை 2017

மாநாட்டு கட்டுரையாளர்களின் கனிவான கவனத்திற்கு

மாநாட்டின் ஆய்வுக்கட்டுரை மாதிரியை தமிழிலும், ஆங்கிலத்திலும் இணைத்திருக்கிறோம். இதுபோன்ற தங்களி்ன் ஆய்வுக்கட்டுரையை அமைத்து அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

16வது உலகத்தமிழ் இணைய மாநாட்டிற்கான மாதிரி கட்டுரை இணைப்பு கீழேயுள்ள தரவிறக்கம் பொத்தானை சொடுக்கி தரவிறக்கவும்

 

மாதிரி ஆய்வுக்கட்டுரை – தமிழ்  மாதிரி ஆய்வுக் கட்டுரை

மாதிரி ஆய்வுக்கட்டுரை – ஆங்கிலம் SampleFinalPaper_TIC2016

 

நன்றி!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*