15வது உலகத்தமிழ் இணைய மாநாடு அறிவிப்புக்கூட்டம்

இணையத்தில் அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி தமிழ் மொழியை எடுத்துச் சென்று கொண்டிருக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களின் புதிய சிந்தனைகளைப் போற்றி பாதுகாப்பதோடு பாராட்டி ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்தில் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு  உலகத் தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றம் (உத்தமம்) . அமெரிக்க நாட்டின் கலிபோர்னியாவை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் சர்வதேச அமைப்பு உத்தமம். உத்தமம் இதுவரை சர்வதேச அளவில் 14 இணைய தமிழ்  மாநாடுகளை நடத்தியுள்ளது.

15வது உலகத் தமிழ் இணைய மாநாட்டு அறிவிப்புக்கூட்டத்திற்கு  முனைவர் பொன்னவைக்கோ, (துணை வேந்தர்பாரத் பல்கலைக்கழகம்),  முனைவர். நடராஜன் ( துணை வேந்தர்காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்)பேராசிரியர்.பத்மநாபபிள்ளை, புலத்தலைவர், (காந்திகிராம கிராமியப் பல்கலைக்கழகம்)திரு.இனியநேரு,தலைவர்,உத்தமம்  ஆகியோர் கலந்துகொண்டு 15வது உலகத்தமிழ் இணைய மாநாட்டின் மைய நோக்கம் பற்றி பேசவுள்ளனர்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*