குறுஞ்செயலிகள் உருவாக்க தொழில்நுட்பம்

குறுஞ்செயலிகள் உருவாக்க தொழில்நுட்பம்

 

Mobile-Apps-Technology

 

திரு.வெங்கடரங்கன்
மைக்ரோசாப்ட் பிராந்திய மேலாளர்

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*